Best Seller

ซี แอนด์ เอส พริกและดอกคำฝอยสกัด (C&S Capsicum and Safflower Extract)

คุณสมบัติสินค้า:

เร่งการเผาผลาญ กระตุ้นการใช้พลังงาน ลดไขมันไม่ดีในร่างกาย เสริมการลดน้ำหนักอย่างเห็นผล

Share

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

      ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ประกอบด้วยส่วนผสมเข้มข้นของสารสกัดจากพริก และสารสกัดจากดอกคำฝอยสกัด ใน 1 แคปซูล จึงมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญ กระตุ้นการใช้พลังงาน ลดไขมันไม่ดีในร่างกาย และเสริมการลดน้ำหนักได้อย่างเห็นผล

ปริมาณสุทธิ: 1 กระปุก บรรจุ 60 แคปซูล น้ำหนัก 30 กรัม

เลขสารบบ อย. : 13-1-02954-5-0335

ราคา 590 บาท

วิธีรับประทาน

     • วันออกกำลังกาย
       2 แคปซูล 30 นาที ก่อนออกกำลังกาย

     • วันไม่ออกกำลังกาย
      1 แคปซูล หลังอาหารเช้า-เย็น

ส่วนประกอบที่สำคัญ

     • สารสกัดจากดอกคำฝอย 250 มก.
     (Safflower Extract)

     • สารสกัดจากพริก 150 มก.
     (Capsicum Extract)

คุณประโยชน์ของสารสกัดจากพริก
สารที่ประกอบอยู่ในตัวสารสกัดจากพริก มีชื่อเรียกว่า สารแคปไซซิน (Capsaisin) เป็นสารที่ให้ความเผ็ดร้อน โดยสารชนิดนี้จะกระจายอยู่ในทุกส่วนของพริก ซึ่งสารนี้มีคุณสมบัติพิเศษตรงที่สามารถทนความร้อนได้ดีแม้ว่าจะผ่านกระบวนการทำให้สุกหรือตากแดดร้อน ๆ จนแห้งแล้วก็ตาม สารแคปไซซินใน พริกนั้นมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายที่ส่งผลดีต่อสุขภาพหลายด้าน 

เพิ่มการเผาผลาญและควบคุมน้ำหนัก
นักวิจัยค้นคว้าพบว่า สารสกัดจากพริกมีส่วนในการส่งเสริมกระบวนการเผาผลาญพลังงาน (energy metabolism) กระบวนการสร้างความร้อนในร่างกาย (thermogenesis) และการเผาผลาญไขมัน (fat oxidation) ช่วยในการเผาผลาญพลังงานที่ร่างกายรับเข้าไปได้อย่างสมดุล ข้อค้นพบจากงานวิจัยที่สนับสนุนข้อสรุปดังกล่าว เช่น การวิจัยในกลุ่มผู้หญิงน้ำหนักปกติอายุ 16 ปี เมื่อให้บริโภคสารสกัดจากพริก พบว่าช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ และทำให้ค่า total power spectral (TP) ซึ่งเป็นค่าที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างความร้อนในร่างกายเพิ่มขึ้น ซึ่งมีส่วนกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานในร่างกายอย่างมีนัยสำคัญ

การศึกษาผลระยะเฉียบพลันของสารแคปไซซินในอาหารกลางวันในอาสาสมัครเพศหญิง พบว่า หลังจากกินอาหารที่มีสารสกัดจากพริกไปเพียง 15 นาที พบว่าฮอร์โมน Ghrelin (ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความอยากอาหาร) มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และมีการศึกษาในระดับเซลล์ โดย พบว่าในเซลล์ Caco-2 (human intestinal epithelial cells) ที่ได้รับแคปไซซินพบ มีการแสดงออกมากกว่าเซลล์ที่ไม่ได้รับแคปไซซิน ซึ่งแสดงผลว่าแคปไซซินนั้นเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในเซลล์ได้เช่นกัน จึงสรุปได้ว่า การบริโภคสารสกัดจากพริก มีส่วนช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย และช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้อย่างเห็นผล

ลดคอเลสเตอรอลและไขมันไม่ดีในร่างกาย
พบผลที่สำคัญจากงานวิจัยซึ่งทดลองให้กลุ่มตัวอย่างบริโภคอาหารที่ผสมสารสกัดจากพริก แล้วนำผลมาเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทานสารสกัดจากพริก ซึ่งจากการทดลองพบว่า กลุ่มที่ทานสารสกัดจากพริก มีระดับคอเลสเตอรอลรวม และระดับไขมัน LDL ซึ่งเป็นไขมันชนิดไม่ดี ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ผลการศึกษาทางคลินิกยังพบด้วยว่า สารสกัดจากพริกมีส่วนช่วยให้ระดับไขมันชนิดดี (HDL) เพิ่มขึ้น
และลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides) ได้อย่างมีนัยสำคัญด้วย จึงสรุปได้ว่าการรับประทานสารสกัดจากพริกช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย โดยลดไขมันชนิดไม่ดี ขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้เกิดการเพิ่มของไขมันชนิดที่ดีได้

ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
งานวิจัยหลายชิ้น แสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากพริกมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยการทดลองพบว่า เมื่อรับประทานอาหารที่มีสารสกัดจากพริก ระดับของ Glucogon-like peptide (GLP-1) สูงเพิ่มขึ้น ซึ่ง GLP-1 มีคุณสมบัติสำคัญโดยออกฤทธิ์กับเซลล์ของตับอ่อน มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลโดยเพิ่มการหลั่งของอินซูลิน

นอกจากนี้ยังพบการศึกษาในกลุ่มสตรีมีครรภ์ที่เป็นเบาหวาน พบว่า หลังจากรับประทานสารสกัดจากพริกเพียง 4 สัปดาห์ มีผลช่วยลดระดับของการมีภาวะน้ำตาลสูงหลังมื้ออาหาร (Postprandial hyperglycemia) และลดระดับอินซูลินที่สูงขึ้นในเลือด (Hyperinsulinemia) อย่างมีนัยสำคัญ และการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างที่สุขภาพดี ยังพบอีกว่า การรับประทานสารสกัดจากพริกช่วยส่งเสริมให้ระบบทางเดินอาหารดูดซึมน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น จึงสรุปว่าการรับประทานสารสกัดจากพริกช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของร่างกายได้อย่างเห็นผล

ลดความดันโลหิต
การอุดตันของหลอดเลือดเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจล้มเหลว หรือการเสียชีวิตจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอุดตัน โดยสาเหตุสำคัญมาจากการมีภาวะความดันโลหิตสูง การกินสารสกัดจากพริกจะช่วยลดอัตราเสี่ยงจากโรคทั้ง 2 ชนิด เนื่องจากแคปไซซินในสารสกัดจากพริก มีส่วนช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ลดความดันโลหิต โดยพบผลจากงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่า การรับประทานสารสกัดจากพริกช่วยลดความดันโลหิต โดยออกฤทธิ์ผ่านกลไกตามปกติของร่างกาย

“ดอกคำฝอย” พืชสมุนไพรที่อุดมไปด้วยประโยชน์ต่อร่างกาย
ดอกคำฝอยมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งได้แก่ โปรตีน 8-17 เปอร์เซ็นต์ เส้นใย 10.4 เปอร์เซ็นต์ แคลเซียม 530 มิลลิกรัม เหล็ก 7.3 มิลลิกรัม แมกนีเซียม 287 มิลลิกรัม น้ำมัน 35-45 เปอร์เซ็นต์ และกรดโอเลอิก 10-60 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น โดยสารอาหารเหล่านี้ล้วนดีต่อสุขภาพทั้งสิ้น สำหรับประโยชน์ของคำฝอยที่มีต่อสุขภาพก็มีมากมาย ดังนี้

กระตุ้นการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต
ดอกคำฝอยประกอบด้วยสารที่ออกฤทธิ์ต่อหลอดเลือดแดง เช่น สารพอลีฟีนอล (Polyphenols) และสารเซโรโทนิน (Serotonin) ที่อาจช่วยยับยั้งไขมันชนิดที่ไม่ดี (LDL) ลดการก่อตัวของพลัค (Plaques) ตามผนังหลอดเลือด จึงเชื่อว่าดอกคำฝอยอาจเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับความดันโลหิต จากผลการวิจัยประสิทธิภาพสารสกัดจากเมล็ดดอกคำฝอย นักวิจัยแนะนำว่าการบริโภคสารสกัดจากเมล็ดดอกคำฝอยเป็นเวลานานค่อนข้างปลอดภัยต่อร่างกาย และอาจช่วยบรรเทาภาวะหลอดเลือดแดงแข็งได้

ช่วยบำรุงหัวใจ
ดอกคำฝอยเป็นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์อุ่น จึงสามารถบำรุงหัวใจได้ดี โดยจะทำให้หัวใจมีความแข็งแรง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงการป่วยด้วยโรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือด เช่น หลอดเลือดหัวใจอุดตัน

การศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว่า ดอกคำฝอยมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดฟลาโวนอยด์ และอัลคาลอยด์ รวมทั้งสารสีในกลุ่ม Quinochalcone ซึ่งมีส่วนช่วยในการป้องปกหัวใจและหลอดเลือด เช่นเดียวกับชาวจีนที่ศึกษาพบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาว่า ดอกคำฝอยมีส่วนช่วยป้องกันโรคหัวใจ เพราะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจมากขึ้น ต้านการขาดเลือดของหัวใจ รวมทั้งป้องกันสภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบแคบลง

ลดระดับไขมันไม่ดีในร่างกาย
ดอกคำฝอยมีกรดไลโนเลอิก ที่จะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ และป้องกันการอุดตันของไขมันในหลอดเลือดได้อีกด้วย จึงเหมาะกับผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง เป็นโรคอ้วน หรือมีความเสี่ยงโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และนอกจากลดไขมันในเลือดได้แล้ว คำฝอยก็สามารถลดความอ้วนได้เช่นกัน

ซึ่งพบผลการวิจัยที่ได้ทำการทดลองในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง (ชาย 122 คนและหญิง 19 คน) ด้วยการให้รับประทานสารสกัดจากดอกคำฝอยทุกวันเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากดอกคำฝอย สามารถช่วยลดระดับความดันโลหิตและระดับไขมันหรือคอเลสเตอรอลได้ และยังมีผลการสร้าง Prostaglandin ที่เป็นผลให้ High Density Lipoprotein ซึ่งเป็นไขมันดีเพิ่มขึ้น

ลดความดันโลหิต
สรรพคุณในการลดความดันโลหิตของดอกคำฝอย พบจากการวิจัยที่ทดลองในผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงชนิด Mild hypertension โดยให้รับประทานสารสกัดจากดอกคำฝอยทุกวันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า ค่าความดัน Systolic ลดลงมา 6.5 mm.Hg และค่าความดัน Diastolic ลดลงมา 4.4 mm. จึงสรุปได้ว่าสารสกัดของดอกคำฝอยมีผลในการช่วยลดความดันโลหิตได้จริง

ดอกคำฝอยกับโรคเบาหวาน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ หากไม่รักษาจะทำให้เส้นประสาท หลอดเลือด และอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายเสียหาย วิธีการรักษาโรคเบาหวาน คือ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึ่งทำได้หลายวิธี รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ด้วย หลายคนเชื่อว่าการรับประทานดอกคำฝอยอาจส่งผลดีต่อระดับน้ำตาลในเลือด

จากผลการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของสารสกัดจากดอกคำฝอยที่ทดลองกับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 พบว่าการรับประทานสารสกัดจากดอกคำฝอย เป็นเวลา 16 สัปดาห์ อาจช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและเพิ่มระดับไขมันชนิดที่ดี (HDL) ได้ อีกทั้งอาจส่งผลดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดและอาจมีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักได้อีกด้วย

คำแนะนำในการใช้สมุนไพรสารสกัดจากดอกคำฝอย
แม้ว่าดอกคำฝอยจะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณแทบจะครอบจักรวาล แต่ก็ยังมีข้อควรระวังก่อนทานเช่นกัน ดอกคำฝอยมักถูกใช้เป็นส่วนประกอบของยาสมุนไพร โดยจัดรวมกลุ่มใช้ด้วยกันกับยา หรือพืชตัวอื่นๆ จะไม่ใช้ดอกคำฝอยเดี่ยวๆ เพราะต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสม มิเช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อระบบเลือดได้ หากทานดอกคำฝอยมากเกินไป หรือติดต่อกันนานเกินไป อาจส่งผลให้มีอาการโลหิตจางได้ ซึ่งทำให้มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย วิงเวียนศีรษะ หรืออาจทำให้โลหิตประจำเดือนมามากผิดปกติ นอกจากนี้ใครที่กำลังรับประทานยา หรือรับการรักษาโรคที่เกี่ยวกับลิ่มเลือด หรือกำลังทานยาสลายลิ่มเลือดอยู่ ไม่ควรทานดอกคำฝอย เพราะจะยิ่งเพิ่มการสลายลิ่มเลือดให้ออกฤทธิ์มากเกินไปจนอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้

ส่วนผู้ที่ร่างกายแข็งแรงเป็นปกติดี สามารถรับประทานดอกคำฝอยได้ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จากดอกคำฝอยมากมาย ทั้งเครื่องดื่มผสมดอกคำฝอย หรือจะสกัดออกมาเป็นน้ำมันดอกคำฝอยและสารสกัดในรูปแบบแคปซูล ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพทั้งสิ้น แต่ใครที่มีปัญหาสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน

คำแนะนำในการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ไม่ว่าจะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรชนิดใด ไม่ควรรับประทานมากเกินไป หรือรับประทานติดต่อกันทุกวันเป็นเวลานาน ควรตรวจสอบร่างกายว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ โดยปกติแล้วการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรนั้นควรทานและเว้นระยะพักสักระยะหนึ่ง (เช่นทาน 2 เดือน พัก 15 วัน) เพื่อให้ร่างกายได้ขับสารที่ตกค้างออก อีกทั้งควรระวังการรับประทานสมุนไพรร่วมกัน หรือรับประทานร่วมกับยา เพราะสมุนไพรและยาอาจเกิดอันตรกิริยาต่อกัน (ยาตีกัน) ทำให้การรักษาไม่ได้ผล หรือยาออกฤทธิ์มากเกินไป ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้

คำแนะนำ

• ควรรับประทานอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

• เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน

• ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค
     

คุณประโยชน์ของพริกและดอกคำฝอย
คุณประโยชน์ของพริกและดอกคำฝอย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้